Koszary Kultury

Na styku dwóch dzielnic: Grunwaldu i Łazarza, na terenie dawnych koszar budujemy dla Was tymczasową strefę kultury z ofertą skierowaną do wszystkich osób, które szukają w mieście atrakcyjnej przestrzeni do spędzenia wolnego czasu, aktywności fizycznych, działań przyrodniczych.

W miejscu, które od długiego czasu funkcjonowało jako niezagospodarowany urbanistyczny teren, w przyszłości powstanie dzielnica wielofunkcyjna. Jednak zanim to nastąpi, chcemy, aby to miejsce oddało coś zastanej społeczności, wpisując się w kulturalną mapę Poznania. Tereny, które zwyczajowo są wygradzane w oczekiwaniu na rozpoczęcie budowy, w ramach projektu Koszary Kultury zostaną otwarte i staną się miejscem, któremu chcemy nadać nowe, tymczasowe przeznaczenie. Oddamy je również Wam, Mieszkańcom – poprzez realizację Waszych pomysłów.

koszary_foto

POMYSŁODAWCY

„Aktywnie kształtować przestrzeń miast poprzez inspirujące inwestycje deweloperskie”

BPI Real Estate jest spółką deweloperską prowadzącą działalność w Belgii, Polsce i Luksemburgu. Firma powstała 30 lat temu,  od tego czasu zdobywając ogromne doświadczenie i know how na rynku realizacji inwestycji mieszkaniowych, biurowych oraz handlowo-usługowych.

W Polsce jest obecna od 2009 roku. W tym czasie spółka zrealizowała siedem inwestycji, w ramach których wybudowano i sprzedano łącznie ponad 2 tys. mieszkań. Belgijski deweloper z sukcesem działa w najważniejszych miastach Polski: w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu oraz Trójmieście. Pierwsza inwestycja firmy – Cztery Oceany – powstała w Gdańsku, kolejne cztery inwestycje – Rezydencja Barska na Ochocie oraz trzy projekty:Wola Tarasy, Wola Libre i wolaRE powstały na Woli w Warszawie. W portfolio BPI Real Estate Poland znajdują się również kompleks  mixed-use Bulwary Książęce we Wrocławiu oraz ekologiczne osiedle Vilda Park w Poznaniu. Inwestycje BPI Real Estate charakteryzują się innowacyjnością i przyjaznym wpływem na środowisko, uwzględniając przy tym kwestie społeczne i energetyczne. Na wszystkich etapach realizacji inwestycji projekty dewelopera wyróżnia ponadto dbałość o szczegóły tak konstrukcyjne jak i technologiczne, tworząc tym samym przyjazne i harmonijne miejsca do życia i pracy. 

BPI Real Estate Poland należy do belgijskiej grupy kapitałowej CFE notowanej na giełdzie Euronext w Brukseli.

Revive jest indywidualistą wśród projektów deweloperskich dzięki swojej unikalnej wizji. Firma została założona w 2009 roku przez Nicolasa Bearelle i Piet Colruyt. Przyświecała im silna ambicja inwestowania w zrównoważoną przebudowę opuszczonych i często zdegradowanych ekologicznie terenów przemysłowych w celu stworzenia wartości dodanej zarówno dla środowiska, jak i dla społeczeństwa. Naszym celem nigdy nie było wyłącznie uzyskanie wysokiego zwrotu finansowego. Firma Revive zawsze szuka równowagi między społeczną, ekologiczną i ekonomiczną wartością dodaną. Tworzymy pożytek publiczny dla wszystkich interesariuszy, a nie tylko dla akcjonariuszy. Od ponad 11 lat pracujemy nad stworzeniem kultowych, zrównoważonych dzielnic, które są przyszłościowe. Wyznaczamy standardy zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i nadal wyznaczamy nowe standardy. Nasze zaangażowanie w jakościową domenę publiczną, piękną architekturę, najnowsze techniki i nowoczesną mobilność gwarantuje prawdziwą wartość dodaną. W uznaniu naszego zrównoważonego i przejrzystego podejścia, Revive było pierwszą belgijską firmą, która otrzymała certyfikat B-Corporation przez B-Lab. Certyfikat B-Corp oznacza zrównoważony rozwój społeczny i środowiskowy, a także przejrzystość publiczną i odpowiedzialność prawną. Jest to obiektywna etykieta i ocena, która wskazuje, że firma uważa swoje cele społeczne i ekologiczne za co najmniej tak samo ważne, jak osiąganie zysku: „dobrze sobie radzić, robiąc dobrze dla ogółu”.

Revive szanuje historię swoich terenów, zarówno pod względem tożsamości projektu, jak i architektury i procesu budowlanego. Pomimo często zanieczyszczonej i czasami uciążliwej historii naszych projektów, zawsze staramy się zidentyfikować właściwe elementy definiujące, które należy uwzględnić w przyszłym projekcie. Na przykład poddajemy recyklingowi maksimum materiałów rozbiórkowych, archeolodzy angażują się od pierwszych etapów projektu, a oryginalne elementy są włączane do nowej architektury, gdy tylko jest to możliwe.

Revive to firma z siedzibą w Gandawie, zatrudniająca ponad 50 ekspertów posiadających umiejętności wymagane na każdym etapie rewitalizacji terenów zdegradowanych i inwestycji: analiza inwestycji, rozbiórka, remediacja, planowanie, definicja produktu, budowa i komercjalizacja. Dzięki pełnej integracji umiejętności w całym procesie rozwoju, możemy dodać wartość. To kompleksowe podejście oferuje innowacyjne i zoptymalizowane rozwiązania na poziomie operacyjnym i finansowym oraz umożliwia nam pomyślną przebudowę i rewitalizację terenów, których inni deweloperzy zwykle unikają. Prywatne korporacje, instytucje publiczne i prywatni właściciele często chcą pozbyć się swoich problematycznych aktywów i przenieść wszystkie zobowiązania związane z ich utrzymaniem i remediacją na profesjonalnego dewelopera, który ma umiejętności i doświadczenie, aby dobrze przeprowadzić i zakończyć skomplikowany proces przebudowy i rewitalizacji. W tym miejscu wkracza firma Revive, przejmując zagrożone aktywa w ich aktualnym stanie wraz z wszelkimi ryzykami związanymi z rozbiórką, remediacją i ponownym zagospodarowaniem terenu. Jednocześnie Revive oferuje właścicielom gwarancję, potwierdzającą przejęcie wszelkich ryzyk i zobowiązań. W przypadku Revive tereny zdegradowane stanowa okazję do inwestowania w zagrożone nieruchomości, ich ponownego zagospodarowania poprzez m.in.: tworzenie synergii między strategią naprawczą i strategią rozwoju przy zastosowaniu zintegrowanego podejścia; połączenie wewnętrznego „know-how” na temat remediacji, rozbiórki i budowy w celu optymalizacji struktury kosztów.

Organizator

Ferment Kolektiv to rodzinna poznańska firma z siedzibą na poznańskim Łazarzu założona przez Paulinę, Radka i Mateusza Tomasików. Specjalizujemy się w projektach marketingowych, reklamowych i edukacyjnych z wykorzystaniem sztuki filmowej, realizujemy kilkaset pokazów kina plenerowego i samochodowego rocznie, prowadzimy własne kina lokalne i realizujemy eventy. Tworzymy zespół o wszechstronnych kompetencjach: techniczno-operacyjnych, marketingowych, sprzedażowych, humanistycznych – dzięki temu od 2007 roku z powodzeniem realizujemy od A do Z nawet najbardziej złożone projekty. Wierzymy, że kino zmienia życie na dobre.

Przez kilkanaście lat działalności zrealizowaliśmy kilkaset wydarzeń i długofalowych inicjatyw, zaś kilkadziesiąt z nich miało charakter bardzo ambitnych przedsięwzięć realizowanych na styku biznesu, kultury i edukacji, we współpracy z największymi globalnymi partnerami takimi jak VUE Entertainment (Multikino), Allegro, Mastercard, Orange czy renomowanym partnerami instytucjonalnymi jak Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Centrum Sztuki Dziecka, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny Poznań, Estrada Poznańska, festiwale Ale Kino, Camerimage i Transatlantyk. 

Dziś jesteśmy organizacją, w której na stałe pracuje kilkanaście osób. Wiemy z całą pewnością, że kino i kultura może zmieniać na dobre życie klientów, pracowników, właścicieli, podwykonawców, dostawców, społeczności wokół nas i wszystkich interesariuszy. Ale nic nie dzieje się samo przez się: nigdy nie możemy przestać się starać. Jest to ważny element naszej misji i kultury organizacyjnej, którą codziennie staramy się aktywnie kształtować.